Kredyt obrotowy dla firmy to jedna z popularniejszych form finansowania, chętnie wykorzystywana zarówno przez małe jak i większe przedsiębiorstwa. W tym artykule przyjrzymy się nieco bliżej temu jak działa i dla kogo optymalnym rozwiązaniem jest kredyt obrotowy dla firmy.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego?

Popularna „obrotówka” to rozwiązanie finansowe stworzone dla firm, które potrzebują zewnętrznego finansowania, aby utrzymać płynność i móc realizować zamówienia. W wielu branżach przedsiębiorca, zanim otrzyma zapłatę za sprzedany towar lub wykonane zlecenie musi ponieść znaczące koszty.
 • Zakup towaru od producenta u którego ma krótszy termin płatności, niż sam daje swojemu klientowi.
 • Zakup materiałów potrzebnych na zrealizowanie zlecenia np. budowlanego.
 • Opłacenie pracowników niezbędnych do zrealizowania zlecenia.
Do tego mogą dojść opóźnienia w otrzymaniu płatności i mamy gotowy przepis na katastrofę finansową firmy. Aby temu zapobiec, przedsiębiorca może korzystać z kredytu obrotowego, który umożliwia wykorzystanie udostępnionych przez bank środków na bieżące wydatki związane z realizacją zamówień.

To jednak niejedyne wydatki jakie można pokrywać z kredytu obrotowego. Dodatkowo przedsiębiorca może wykorzystać pieniądze m.in. na:
 • Wypłatę wynagrodzeń pozostałych pracowników.
 • Koszty administracyjne.
 • Płatności podatków oraz składek do ZUS.
 • Inne bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy.
Jak widać katalog wydatków możliwych do pokrycia ze środków udostępnionych przez bank, w ramach kredytu obrotowego jest bardzo szeroki. 

Kredyt w rachunku bieżącym vs kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy może zostać udostępniony jako limit w rachunku bieżącym oraz jako kredyt w odrębnym rachunku kredytowym. Rodzaj udostępnienia środków decyduje w dużej mierze o tym, na co możemy przeznaczyć pieniądze z kredytu. Kredyt w rachunku bieżącym przedsiębiorca może wykorzystać na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością, a środki zaczyna wykorzystywać gdy wyda własne środki zgromadzone na rachunku. W przypadku takiego kredytu przedsiębiorca ma stały dostęp do udostępnionej puli pieniędzy.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku klasycznego kredytu obrotowego udostępnionego w odrębnym rachunku kredytowym. 
 • Udostępnione pieniądze kredytobiorca musi przeznaczyć na określone w umowie cele.
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w miesięcznych ratach.
Minusem takiego kredytu jest większa kontrola banku nad sposobem wydatkowania środków z udostępnionego limitu oraz najczęściej brak możliwości automatycznego odnowienia kredytu, co występuje w przypadku limitu w rachunku bieżącym.

Koszty kredytu obrotowego dla firmy

Decydując się na kredyt obrotowy, warto przeanalizować wszystkie koszty. Struktura kosztów kredytu obrotowego nie różni się zasadniczo od tego co spotkamy w przypadku innych kredytów firmowych.
 • Prowizja za udzielenie kredytu.
 • Oprocentowanie (WIBOR + marża banku).
Mogą również wystąpić koszty dodatkowe zależne od oferty banku kredytującego oraz sytuacji przedsiębiorcy.
 • Opłata przygotowawcza/za rozpatrzenie wniosku.
 • Ubezpieczenie spłaty kredytu.
 • Koszty ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń.
 • Opłata za odnowienie.
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak obniżyć koszty kredytu obrotowego dla firmy

W ostatnich miesiącach kredytobiorcy, w tym również przedsiębiorcy z niepokojem wypatrują kolejnych informacji o podwyżkach stóp procentowych. Istnieją jednak sposoby na złagodzenie skutków wyższych kosztów kredytowania. Wśród rozwiązań są m.in. kredyty unijne oraz gwarancje BGK. Gwarancje COSME oraz de minimis mogą objąć również kredyty obrotowe, dzięki czemu przedsiębiorca może liczyć na:
 • Niższą prowizję za udzielenie.
 • Obniżone oprocentowanie.
 • Wydłużony okres kredytowania.
Coraz trudniejsza sytuacja na rynku finansowania sprawia, że jeszcze ważniejsze stało się korzystanie ze wsparcia specjalistów, którzy nie tylko znają aktualne oferty, ale pomogą znaleźć najlepsze i najtańsze rozwiązanie finansowe dla firmy. Myślisz o kredycie obrotowym dla firmy? Skontaktuj się ze specjalistami Bankeo wypełniając formularz.