Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest zwykłym bankiem, a prowadzona przez niego działalność ma na celu realizowanie zadań powierzonych przez Skarb Państwa. BGK posiada inną niż pozostałe banku osobowość prawną i jest najstarszym istniejącym bankiem w Polsce. Jego początki sięgają 1924 roku. Wśród istotnych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego jest oferowanie innym bankom produktów wspierających przedsiębiorców oraz cele użyteczności publicznej. Wśród rozwiązań BGK znajdziemy co najmniej kilka rozwiązań gwarancyjnych dla przedsiębiorców. W dzisiejszym artykule przybliżmy co dla przedsiębiorców, może zrobić Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja Biznesmax

Program skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formie zabezpieczenia spłaty kredytu. Środki gwarancyjne pochodzą z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwarancja Biznesmax to również możliwość otrzymania dotacji refundującej część odsetek od kredytu. Parametry gwarancji wyróżniają się na tle pozostałych programów. 
 • Zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • Maksymalna kwota gwarancji nawet do 2,5 mln EUR.
 • Okres gwarancji nawet do 20 lat z zastrzeżeniem, że dla kredytów odnawialnych okres ten może wynosić maksymalnie 39 miesięcy. 
 • Brak prowizji za udzielenie gwarancji. 
 • Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK w formie weksla in blanco.
Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o uzyskanie gwarancji Biznesmax?
 • Przedsiębiorca musi być polskim rezydentem.
 • Należeć do sektora MŚP zgodnie z definicją UE (opis definicji znajduje się w zał. I do Rozporządzenia UE nr 651/2014).
 • Być uprawnionym do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 • Spełniać kryteria dostępu 1 z 17 kryteriów przedsiębiorstwa innowacyjnego lub firma realizuje projekt o charakterze innowacji proekologicznej.
O wyborze dokładnych parametrów gwarancji oraz możliwości uzyskania dodatkowej dotacji na spłatę odsetek decyduje przedsiębiorca podczas składania wniosku kredytowego.

Gwarancje płynnościowe

Rozwiązanie przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw realizowane z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Jak sama nazwa wskazuje, celem jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności, a gwarancją może być objęta niespłacona część kredytu bez odsetek oraz pozostałych kosztów udzielenia i obsługi kredytu.
 • Zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • Maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją to 250 mln zł lub równowartość w innych walutach.
 • Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł lub równowartość w innych walutach.
 • Okres gwarancji do 27 miesięcy i maksymalnie 3 miesiące dłużej niż okres spłaty kredytu. 
W przypadku finansowania dla tak dużych kwot istnieje szereg dodatkowych wymagań z jakimi można zapoznać się w materiałach informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje de minimis

Jedna z najpopularniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców realizowana przez BGK. O gwarancjach de minimis pisaliśmy szerzej w jednym z naszych ostatnich artykułów. Teraz jedynie przypomnimy najważniejsze założenia.
 • Rozwiązanie przeznaczone dla MŚP.
 • Przedsiębiorca musi być rezydentem. 
 • Zwiększa dostępność finansowania dla stosunkowo nowych firm.
 • Obniża koszty finansowania w tym oprocentowanie oraz prowizje.
Gwarancje de minimis są dostępne jako dodatek do kredytów dla firm, w niemal każdym banku w Polsce. Z tej formy wsparcia skorzystało już ponad 220 tys. przedsiębiorców, a suma kredytów objętych gwarancją to ponad 200 mld zł. 

Gwarancje COSME

Kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na temat gwarancji COSME również pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów na Bankeo do którego odsyłamy jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej. Przypomnijmy najważniejsze parametry i korzyści dla przedsiębiorcy korzystającego z gwarancji COSME.
 • Może obejmować zarówno kredyt inwestycyjny jak i obrotowy.
 • Maksymalna kwota kredytu, która może zostać objęta gwarancją wynosi 600 tys zł.
 • Gwarancja może objąć do 80% kwoty kredytu. 
 • Gwarancja COSME wpływa pozytywnie na koszty kredytowania oraz możliwy okres na który bank udzieli kredytu przedsiębiorcy. 
Z gwarancji COSME skorzystało dotychczas ponad 30 tys. przedsiębiorców, obejmując zabezpieczeniem BGK kredyty na ponad 8 mld zł.

Wykorzystaj możliwości jakie polskim przedsiębiorcom daje BGK

Wymienione programy to najpopularniejsze rozwiązania oferowane przez BGK, ale nie jedyne. Więcej informacji o ofercie znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli potrzebujesz korzystnego finansowania dla swojej firmy to warto skorzystać z tego co oferuje BGK, ale nie wszystkie oferty banków z gwarancjami BGK są równie korzystne. Skorzystaj ze wsparcia specjalistów Bankeo, którzy pomogą dobrać odpowiedni produkt finansowy dla Twojej Firmy. Wypełnić poniższy formularz i umów się na rozmowę.