Dobrze prosperująca działalność to satysfakcja dla każdego przedsiębiorcy i ogromna szansa na dalszy rozwój firmy. Nie warto spoczywać na laurach, a wręcz przeciwnie, mądre inwestycje pozwolą bardziej rozwinąć skrzydła i czerpać jeszcze większe zyski z wykonywanej pracy. Dużym wsparciem w takiej sytuacji będzie kredyt inwestycyjny dla firm, który przyspieszy realizację założonych planów i nowych przedsięwzięć.

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to produkt finansowy przeznaczony dla właścicieli firm, którzy potrzebują zasilić swoje konto o dodatkowe środki i które zostaną przeznaczone pod sfinansowanie nowych inwestycji. Ten rodzaj wsparcia jest bardzo przydatny szczególnie przy dynamicznej rozbudowie firmy związanej np. jej powiększeniem czy modernizacją, na co potrzebna jest określona, często dość duża, ilość pieniędzy.

Czy uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla firmy jest trudne?

Zanim kredyt zostanie przyznany, należy ocenić, czy jako kredytobiorca jest się w stanie spełnić wszystkie narzucone przez bank warunki. Określenie ryzyka i możliwości finansowych jest bardzo istotne, aby oferta kredytowa została dobrana jak najtrafniej. Kwota kredytu, ilość rat, okres kredytowania to niektóre z elementów, jakie należy rozważyć przed złożeniem wniosku.

Szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku skierowanego do banku są zdecydowanie większe, jeśli wszelkimi formalnościami zajmie się doświadczony broker. Dokładnie wie jakimi procedurami operują banki i potrafi wynegocjować najbardziej dogodne warunki kredytowania. Atrakcyjnymi klientami dla banków są firmy, które mogą wykazać się stabilnymi zarobkami, co daje gwarancję spłaty kredytu zgodnie z przygotowanym planem spłaty zobowiązania.

Na co przeznaczyć pozyskane pieniądze?

Cele biznesowe mogą być różne i zależą od stopnia rozwoju firmy. Kredyt inwestycyjny dla firm pozwala przedsiębiorstwu dopasować się do zmieniającego się rynku i podążać np. za nowymi trendami technologicznymi. Otrzymane pieniądze w ramach kredytu można zagospodarować w różny sposób:

  • w lokal – zakup, wynajęcie pomieszczeń będących miejscem wykonywania działalności,
  • remont lub modernizacja wnętrz,
  • nabycie nowoczesnego sprzętu, urządzeń i systemów informatycznych,
  • zakup środków transportu np. nowego samochodu.

Kredyt inwestycyjny to szansa na zwiększenie dochodów, brak konieczności odkładania planów rozwojowych firmy na później, co jest bardzo korzystne ze względu na pomyślną realizację strategii firmy.