Cykliczne podwyżki stóp procentowych serwowane nam przez Rade Polityki Pieniężnej powodują gwałtowny wzrost rat kredytów hipotecznych, ale rosną również raty innych kredytów w tym firmowych. Choć stopy procentowe ustalane przez RPP, w tym ta najważniejsza - referencyjna nie wpływają w sposób bezpośredni na raty kredytów, to wpływają na wysokość WIBORu, który w umowach kredytowych obok marży banku, odpowiada za wysokość raty kredytu.

Czym jest WIBOR?

WIBOR to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, a więc w najlepszy sposób odzwierciedla koszty pieniądza na rynku międzybankowym. Konstrukcja oprocentowania kredytu hipotecznego, gotówkowego czy firmowego poprzez wpisanie do umowy WIBORu powiększonego o marżę jest dla banku bezpiecznym rozwiązaniem, które gwarantuje zysk w niemal każdej sytuacji. Zmienne oprocentowanie będące pochodną takiego sposobu jego liczenia nie jest korzystne dla kredytobiorców. O ile w czasach niskich stóp procentowych można cieszyć się tanim kredytem, to gdy koszty pieniądza na rynku międzybankowym rośnie, odbija się to na kredytobiorcach. 

Czy istnieje lepsze rozwiązanie niż WIBOR?

Coraz wyższe raty kredytów hipotecznych rozpoczęły dyskusje nie tylko o programach pomocowych dla kredytobiorców, ale również o możliwości zmiany ustalania oprocentowania kredytów, w tym zamianie WIBORu na inną stopę referencyjną. Jedną z proponowanych stóp referencyjnych mogących zastąpić WIBOR jest POLONIA. Stopa referencyjna POLONIA, jest to stopa procentowa, która określa średnie oprocentowanie niezabezpieczonych depozytów międzybankowych o terminie overnight, czyli przyjętych na jeden dzień z terminem do następnego dnia roboczego.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorców byłoby oczywiście wprowadzenie na szeroką skalę kredytów o stałym oprocentowaniu. Niestety gdy stopy procentowe były rekordowo niskie, niewiele osób było zainteresowanych takim rozwiązaniem, które charakteryzuje zazwyczaj wyższa marża banku. Okres wysokich stóp procentowych nie jest optymalnym czasem na zawieranie umów o stałym oprocentowaniu, ponieważ będą i tak stosunkowo drogim rozwiązaniem, a na dodatek gdy stopy procentowe zaczną spadać, kredytobiorca z umową o stałym oprocentowaniu nie skorzysta na tych spadkach. 

Czy pomimo wysokich stóp procentowych można uzyskać finansowanie na atrakcyjnych warunkach?

Rosnące koszty kredytów wpływają nie tylko na rynek kredytów hipotecznych, ale również na rosnące obawy przedsiębiorców w kontekście wzrostu kosztów obsługi kredytów bankowych. Na szczęście istnieją na rynku rozwiązania, które mogą realnie pomóc firmom szukającym finansowania. Wśród najpopularniejszych rozwiązań, które zapewniają realne wsparcie, należy wymienić, chociażby gwarancje de minimis czy COSME, a także pożyczki unijne, które charakteryzują się bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem. Czy przedsiębiorca może liczyć na coś więcej niż tylko niższe oprocentowanie? Wszystko zależy oczywiście od sytuacji i wybranego rozwiązania, ale możliwości jest naprawdę dużo. Począwszy od niższych prowizji za udzielenie, przez brak dodatkowych kosztów po wydłużony termin kredytowania i możliwość uzyskania dodatkowego zabezpieczenia, które zwiększy bezpieczeństwo transakcji w oczach kredytującego banku.