Planując wzięcie kredytu na jednoosobową działalność gospodarczą, również wiąże się z badaniem zdolności kredytowej. Ku zaskoczeniu wielu przedsiębiorców, ta zdolność może być zupełnie inna w zależności od formy opodatkowania z jakiej korzystają. W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybraliśmy, nasza zdolność kredytowa może być niższa lub wyższa. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki osobowe nieposiadające osobowości prawnej mogą korzystać z jednej z kilku dostępnych form opodatkowania.
  • Zasady ogólne według skali podatkowej.
  • Stawka liniowa.
  • Ryczałt ewidencjonowany.
  • Karta podatkowa.
Ostatnie dynamiczne zmiany podatkowe, doprowadziły do zmiany formy opodatkowania przez wielu przedsiębiorców, którzy o ile było to w ich przypadku możliwe, chcieli skorzystać z korzystniejszej w ich sytuacji formy opodatkowania. Jedną z największych grup byli oczywiście programiści dla których ryczałt ewidencjonowany stał się atrakcyjnym rozwiązaniem. Niestety mogli tym samym nieświadomie obniżyć w przyszłości swoją zdolność kredytową. W tym artykule przyjrzymy się poszczególnym formom opodatkowania w kontekście możliwej do uzyskania zdolności kredytowej.

Zasady ogólne i podatek liniowy

Dwie najpopularniejsze formy opodatkowania są również preferowane przez część banków. Rozliczając się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej prowadzimy księgę przychodów i rozchodów (KPiR), w której odnotowane są wszystkie nasze przychody oraz koszty. Podczas wnioskowania o kredyt w banku, przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym przedkłada KPiR do analizy.

Dla banku jest bardzo czytelna forma dokumentacji finansowej, ponieważ widać nie tylko przychody, ale również koszty jakie ponosi przedsiębiorca, a więc można dokładnie oszacować jego rzeczywisty dochód. Pozwala to na wyliczenie zdolności kredytowej tylko na podstawie przedstawionej dokumentacji. Nie zawsze jest to możliwe w przypadku innych form opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany

Wspomniany na początku artykuły wzrost popularności tej formy opodatkowania doprowadzi zapewne z czasem do opracowania przez banki nieco bardziej zaawansowanych procedur liczenia zdolności kredytowej, również z korzyścią dla klientów. Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma rozliczania podatków, ale również prosta rachunkowość. W ewidencji notujemy przychody wraz z przypisaną stawką ryczałtu, jeżeli prowadzimy różne rodzaje działalności. Ryczałt ewidencjonowany nie daje możliwości rozliczania kosztów, a co za tym idzie, przychód jest niemal równoznaczny z dochodem. Banki jednak zdają sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ponoszą koszty, choć nie mogą ich ujmować w ewidencji podatkowej. 

W efekcie takiej formy rozliczania banki starają się opracować stałe, określone procentowo części przychodu, które zostaną potraktowane jako dochód do liczenia zdolności kredytowej. W zależności od banku oraz stawki ryczałtu bank do wyliczenia zdolności kredytowej uwzględni od 10% do 85% przychodu wykazanego w ewidencji. Najczęściej jednak będzie to od 30% do 60% osiągniętego przychodu. Przy takim sposobie liczenia zdolności kredytowej programista który wykonuje swoją działalność osobiście i nie ponosi wysokich kosztów bieżących, może mieć znacznie niższą zdolność kredytową niż na innych formach opodatkowania. Dużo oczywiście zależy od banku, a z czasem zapewne sposoby liczenia będą korzystniejsze dla branży IT, która jest bardzo atrakcyjną grupą kredytobiorców.

Karta podatkowa

Opodatkowanie karta podatkową jest jeszcze mniej czytelne dla banku, ponieważ brakuje podstawowych danych o generowanym dochodzie. W przypadku karty podatkowej kwota podatku jest ustalana odgórnie na podstawie rodzaju oraz miejsca prowadzenia działalności. Aby obliczyć zdolność kredytową przedsiębiorcy rozliczającego się kartą podatkową, bank stosuje podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego własne przeliczniki.

Każdy przypadek jest inny

Forma opodatkowania nakłada pewne ramy na sposób liczenia zdolności kredytowej, ale nie decyduje o tym czy przedsiębiorca otrzyma pozytywną, czy negatywną decyzję. Z naszego doświadczenia wynika, że najwyższą zdolność kredytową uzyskują kredytobiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych lub stawce liniowej. Nie jest o jednak niepodważalną regułą, a przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem lub kartą podatkową ma także szanse na uzyskanie finansowania na atrakcyjnych warunkach. Jeżeli sytuacja Twojej Firmy nie jest klarowna przez stosowaną formę opodatkowania, to skontaktuj się z nami. Znajdziemy optymalne rozwiązanie.