Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to w Polsce najpopularniejsza obok jednoosobowej działalności gospodarczej forma prowadzenia biznesu. Według danych z 2021 roku w KRSie aktywnych spółek z o.o. było ponad 420 tys. i stanowiły przytłaczającą większość wszystkich spółek prawa handlowego zarejestrowanych w Polsce. Ten sposób prowadzenia biznesu staje się coraz popularniejszy w świetle coraz bardziej skomplikowanego systemu podatkowego dla JDG oraz rosnących obciążeń podatkowych. Przedsiębiorcy już nie boją się zakładać spółek, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Koszty prowadzenia pełnej księgowości są przystępne i często równoważą z nawiązką koszty prowadzenia biznesu jako JDG.

Konstrukcja prawna oraz znacznie rozszerzona sprawozdawczość finansowa w stosunku do JDG sprawia, że również banki mają nieco inne wymagania w procesie kredytowym niż w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. W tym artykule przybliżymy zagadnienia związane z ubieganiem się o kredyt w banku na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na co zwraca uwagę bank, rozpatrując wniosek o kredyt dla sp. z o.o.

Wśród wymogów stawianych przez banki, jest wiele wspólnych pomiędzy spółkami a JDG. Bank zwróci jednak szczególną uwagę na kilka aspektów:
 • Wysokie i regularne obroty.
 • Brak wysokich strat w ostatnim czasie. Część banków odmówi kredytowania spółkom będącym na stracie.
 • Niezaleganie z podatkami oraz składami ZUS.
 • Odpowiedni staż spółki.
 • Branża w której działa.
 • Struktura właścicielska.
 • Możliwość przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.
 • Dobra historia kredytowa spółki.
Ze względu na charakter spółki z ograniczoną działalnością, która jak sama nazwa wskazuje, ma ograniczać ryzyko prowadzenia biznesu, bank może wymagać osobistych poręczeń przedstawionych przez Zarząd oraz Wspólników. Dzięki temu, w razie niewypłacalności spółki, bank ma większe możliwości dochodzenia roszczeń.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, starając się o kredyt dla spółki?

Pełna księgowość pomaga w dokładniejszy sposób zbadać sytuację finansową przedsiębiorstwa. Bank poprosi nas zapewne o dostarczenie kilku istotnych dokumentów. Ich lista różni się od wymaganych w przypadku kredytu dla JDG.
 • Odpis z KRS.
 • Umowa spółki.
 • Uchwałę lub zgodę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązania kredytowego.
 • Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.
 • Aktualny rachunek zysków i strat.
 • Aktualny bilans.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS.
Bank może również brać pod uwagę zdolność kredytową udziałowców, szczególnie gdy historia spółki jest krótka. Jeżeli kwota kredytu jest znaczna, niezbędne będzie również dostarczenie zgody udziałowców na zaciągnięcie zobowiązania.

Czy proces wygląda podobnie dla innych rodzajów spółek?

Każda rodzaj spółki nieco różni się od siebie. Przygotowaliśmy krótkie zestawienie, na co zwrócić uwagę w przypadku poszczególnych typów spółek. 
 • Spółka cywilna - nie posiada osobowości prawnej, a więc nie może zaciągać samodzielnie kredytu. Mogą natomiast zrobić to jej wspólnicy. Za zobowiązania wspólnicy w tym przypadku odpowiadają solidarnie, zarówno z majątku firmowego jak i prywatnego.
 • Spółka partnerska – szczególny rodzaj spółki dedykowany w szczególności przedstawicielom wolnych zawodów, jest odrębnym podmiotem prawnym, dlatego zobowiązania może zaciągać zarówno ona sama, jak i poszczególni wspólnicy. Odpowiada ona za nie z własnego majątku.
 • Spółka jawna – spółka ta nie ma osobowości prawnej, ale przysługuje jej zdolność do czynności prawnych. Dzięki temu możne zaciągać zobowiązania kredytowe. Za zobowiązania wspólnicy w tym przypadku odpowiadają solidarnie, zarówno z majątku firmowego jak i prywatnego.
 • Spółka komandytowa - za zobowiązania odpowiadają wspólnicy, ale nie w równych częściach co może powodować trudności w uzyskaniu finansowania w banku.
 • Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna - w przypadku tych podmiotów sytuacja wygląda bardzo podobnie jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozproszony akcjonariat i trudność w ustaleniu składu akcjonariatu oraz zebranie ewentualnych zgód na zaciągnięcie kredytu utrudnia zaciąganie zobowiązań młodym spółkom, które nie mogą się wykazać odpowiednią historią kredytową. 
Rodzaj spółki nie przekreśla możliwości uzyskania kredytu bankowego. Warto jednak skorzystać z doświadczenia specjalistów, którzy pomogą wybrać najlepszą dostępną ofertę na rynku.