Kredyt odnawialny dla firmy to produkt finansowy oferowany przez banki, który zapewnia szybki i łatwy dostęp do środków gdy firma ma dodatkowe wydatki. Niekiedy kredyt odnawialny jest również nazywany limitem w koncie i działa podobnie w przypadku zarówno firm jak i osób indywidualnych. Oczywiście w przypadku przedsiębiorców muszą być spełnione inne warunki, możliwe są również zupełnie inne kwoty finansowania do uzyskania. Z tego artykułu dowiesz się na jakich zasadach działa kredyt odnawialny dla firmy, jak uzyskać taką formę finansowania oraz ile kosztuje uzyskanie kredytu odnawialnego.

Kredyt odnawialny dla firmy - na czym polega?

Zasada działania limitu w koncie dla firmy opiera się na kilku założeniach. 
 • Kredyt odnawialny dla firmy polega na udostępnieniu przez bank środków do dyspozycji przedsiębiorcy w ramach konta bankowego prowadzonego w banku kredytującym.
 • Przedsiębiorca może dowolnie dysponować pieniędzmi dostępnymi w ramach udzielonego kredytu, tak jakby były jego środki na koncie bankowym. Może zatem dokonywać przelewów czy płacić kartą debetową przypisaną do konta.
 • Dowolność wykorzystania środków z udzielonego limitu odnawialnego sprawia, że przedsiębiorca nie musi dokumentować wydatków, ani tłumaczyć się bankowi, na co przeznaczone zostały środki udostępnione w ramach limitu dla firmy.
 • Limit jak sama nazwa wskazuje ma z góry określoną wartość do której możemy wykorzystywać środki.
 • Każda wpłata na konto z limitem powoduje spłatę, a więc odnawia część limitu.
 • Odsetki są naliczane od kwoty wykorzystanej. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla firm, które nie planują od razu wypłacić wszystkich pieniędzy, a udzielony limit ma być formą poduszki finansowej i zwiększenia płynności finansowej firmy.

Kto może skorzystać z limitu odnawialnego dla firmy

W zależności od banku oferta może się znacząco różnić, ale lista warunków, które musi spełnić przedsiębiorca, w większości przypadków jest do siebie bardzo zbliżona pomiędzy bankami. Podstawowym warunkiem jest posiadanie konta bankowego w banku, który udziela kredytu. Idealnie gdy konto jest aktywne od dłuższego czasu, ale wiele banków jest skłonnych udzielić limitu na podstawie wyciągów w innym banku lub przenieść limit udzielony w innym banku, często na lepszych warunkach. Jakie jeszcze warunki musi spełnić przedsiębiorca?
 • Historia przepływów na rachunku bankowym powinna wskazywać, że firma będzie w stanie obsługiwać udzielony limit.
 • Przedsiębiorca powinien mieć pozytywną historię kredytową, ale niektóre problemy nie przekreślają szans na uzyskanie kredytu w koncie bankowym. Wiele zależy od wsparcia, którego może udzielić np. Specjalista Bankeo.
 • Bank w procesie kredytowym może również sprawdzać informacje takie jak zadłużenie w ZUSie czy niezaleganie z podatkami.
Proces udzielania kredytu odnawialnego nie różni się znacząco od innych form kredytowania. Może jednak wiązać się z uproszczonymi procedurami, jeżeli przedsiębiorca posiada długą i pozytywną historię konta bankowego.

Ile kosztuje kredyt odnawialny dla firmy?

Oferty kredytowe mogą się różnić pomiędzy bankami, ale zazwyczaj występuje kilka składowych kosztów kredytu odnawialnego w koncie firmowym.
 • Oprocentowanie naliczane na bieżąco od wykorzystanej kwoty udzielonego limitu. Przedsiębiorca musi zapewnić na koncie środki umożliwiające bankowi pobranie co miesiąc odsetek od wykorzystanej kwoty. 
 • Prowizja za udzielenie, która może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy oraz wnioskowanej kwoty.
 • Część banków może pobierać również opłatę przygotowawczą, chociaż coraz częściej można spotkać oferty bez takiej opłaty.
 • Opłata za odnowienie limitu. Kredyt w koncie udzielany jest zazwyczaj na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres 12 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca dochował warunków umowy. Wówczas może zostać pobrana opłata za odnowienie. 
 • Dodatkowe ubezpieczenie zależne od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy oraz procedur kredytującego banku.
Kredyt odnawialny w koncie jest często tanią i stosunkowo łatwą w uzyskaniu formą finansowania dla firmy. Warto jednak pamiętać, że limit w koncie nie jest dobrym wyborem, gdy pozyskane środki zamierzasz przeznaczyć na inwestycje i potrzebujesz dłuższego okresu kredytowania. Nigdy nie ma gwarancji, że bank odnowi limit w koncie. Jeżeli nie masz pewności jaka forma finansowania jest odpowiednia dla Twojej Firmy, skontaktuj się ze specjalistami Bankeo, którzy poprowadzą się krok po kroku od analizy potrzeb, aż po uruchomienie kredytu na najlepszych możliwych na rynku warunkach.